Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„LIORA S.I.”

Tallinas iela 18, Rīga, LV-1001

Reģ. Nr. 40103208818, PVN Reģ. Nr. LV40103208818

AS SEB BANKA, konts: LV42UNLA0050022297000

Tel. 67373721, Mob. 26821593, e-pasts: liora@liora.lv