Līga Ščerbakova

Scerbakova-Liora.jpg

Medicīnas māsa – pēdu aprūpes speciāliste

Izglītība:

Rīgas medicīnas koledža (medicīnas māsas kvalifikācija)

Latvijas Universitāte (profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, internās aprūpes māsas kvalifikācija)

SIA "Veselības centrs 4 " podiatrijas skola (ārstnieciskās podiatrijas speciālista sertifikāts)